1998 Chevrolet Corvette Convertible, V8, Auto, 72k, R-Title, $11,900
2001 Chevrolet Corvette, V8, Auto, 88k, Clean Title, $17,900
2001 Chevrolet Corvette, V8, Auto, 106k, R-Title, $11,500
1999 Chevrolet Corvette FRC, V8, 6 Speed, 48k, R-Title, $15,500
2008 Chevrolet Corvette, V8, Auto, 18k, R-Title, $25,500
2000 Chevrolet Corvette, V8, Auto, 63k, R-Title, $14,900
2007 Chevrolet Corvette, V8, 6 Speed, 36k, R-Title $22,900
2004 Chevrolet Corvette, V8, Auto, 50k, R-Title, $15,900